på jakt etter sannhet

Introduksjon til arbeid i mannsgruppe

Tid: Søndag 17. november 2024, kl. 10.00 – 17.00
Sted: Briskebyklinikken, Oscars gate 46 B, Oslo (se kart)
Pris: kr. 1.500,-
Kursledere: Øystein Simmenes og Jørn Matre Liebezeit
Påmelding: bruk påmeldingsskjema

Mannsgruppe – en introduksjon

Mann på tur

For mange menn kan parforhold være en stor utfordring. Når det handler om intimitet og nærhet og å snakke om følelser så er det mange som kan være enig i at menn er «det svake kjønn». Det er mange menn som opplever at de kommer til kort og føler seg overkjørt på dette området.

Når relasjoner oppleves vanskelig kan det være nødvendig å ta et skritt tilbake og gjøre et arbeid i forhold til identitet. Når vi vokser opp som barn så er kontakten med far betydningsfull når vi skal finne vår egen identitet som mann.
Er far en som vi kan identifisere oss med, eller tar vi avstand fra han? Er han tilstede for oss eller er han fraværende og ikke tilgjengelig? Å vokse opp i forholdet mellom mor og far gir oss også den grunnleggende pregingen av hva et intimt parforhold er.

Når far er fraværende så kan det hende at vi vender oss til mor for speiling. Siden mor ikke er mann og derfor helt forskjellig fra oss så handler dette mer om relasjon enn om identitet. Som gutter så får vi ikke gjort det grunnleggende identitetsarbeidet før vi begynner å orientere oss mot relasjon. Senere, som menn så kan det da hende at vi fortsetter å søke aksept/anerkjennelse fra kvinner («happy wife, happy life»), i motsetning til å kunne relatere i et parforhold fra en trygg og stabil opplevelse av egen identitet.

En mannsgruppe kan være en utmerket arena for å utforske og arbeide med identitet i relasjon til andre menn som ønsker det samme.

I første del av denne samlingen vil du kunne lære om grunnleggende prinsipper for en funksjonell mannsgruppe, og hvordan du kan få et godt utbytte av å delta. Du vil også få innspill om utvikling og forming av identitet, og hva som påvirker hvordan vi opplever og uttrykker oss som menn. Hva er de vanligste utfordringene vi menn møter, i livet generelt og i nære relasjoner spesielt.
Andre del av samlingen vil ha form som en terapeutisk gruppe slik at du kan få en direkte opplevelse av hvordan en slik gruppe fungerer.

Etter denne samlingen vil du kunne få mulighet til å bli med i en fast mannsgruppe som møtes med jevne mellomrom.

Hvorfor mannsgruppe:

Når menn går med vanskelige utfordringer og ubehagelige følelser og holder disse inne i seg, blir dette fastlåst og kan oppleves som uløselig. Ved å uttrykke (snakke om) disse tingene oppstår det umiddelbart større klarhet, som åpner for bevegelse i det som er fastlåst. Å dele med andre og oppleve forståelse og støtte kan gjøre at det som oppleves stort og uoverkommelig blir mindre og lettere å forholde seg til. Det gir også mulighet til å kunne bevisstgjøre og forstå underliggende mønstre som bidrar til å trigge disse følelsene.

For mange menn kan det også knytte seg skam til slike vanskeligheter, tanker om å ikke være bra nok og frykt for å «bli fordømt». Det å åpne opp og eksponere noe av dette, og bli møtt med respekt og oppleve å bli sett som «normal» og likeverdig, vil kunne gjøre at skammen får mindre makt og gi en større følelse av frihet.
For at disse mulighetene skal kunne realiseres i en gruppe er det helt avgjørende at det er nok trygghet til stede. I denne workshopen vil mye handle om rammer og forutsetninger for å kunne skape et rom som åpner opp for at du kan gjøre din egen prosess. Din integritet er viktig, du bestemmer over deg

Noen gode grunner for å delta i en slik mannsgruppe:

  • En til en terapi kan oppleves som ganske intenst for mange menn, og det kan derfor være lettere både å lære og å finne inspirasjon i en gruppe med andre menn.
  • Å dele bekymringer og personlige utfordringer i mannsgrupper kan gi stor effekt, og andre menns erfaringer kan ofte være mer til hjelp enn innspill fra en «ekspert».
  • Å delta i grupper vil kunne minske tendensen menn har til å isolere seg.
  • Mange menn kan ha en tendens til avstand/distanse i relasjoner. En terapeutisk mannsgruppe kan være et trygt sted å praktisere/trene på deling av følelser, og å kunne utfordre hverandre på en empatisk og støttende måte.
  • Å lære en sunn og moden maskulinitet i en gruppe med menn kan være et stort steg mot emosjonell modning, som kan gjøre menn bedre i stand til å stå i sterke følelser i et intimt parforhold.

Kursledere:

Øystein Simmenes er psykoterapeut MNFPT med tilleggsutdanningØystein som parterapeut CCW. Han har gjennomført en ettårig trening som gruppeterapeut ved Norsk Institutt for Psykosyntese NIP, og har flere års erfaring som gruppeterapeut for studenter ved NIP.
Øystein har gjennomført en ettårig trening i fasilitering av mannsgrupper ved The Centre for Gender Psychology i London.

Jørn

Jørn Matre Liebezeit er familieterapeut og psykoterapeut med videreutdanning i parterapi. Han har vært lærer og gruppeterapeut ved bl.a. Norsk Institutt for Psykosyntese og har ledet grupper i mange år. Han har tysk og norsk bakgrunn, og har bodd utenlands i mange år